Opgaveformulier voor vermelding op AlleRelatietherapeuten.nl

Doelstelling: De website www.allerelatietherapeuten.nl heeft tot doel alle adressen van relatietherapeuten op een overzichtelijke en toegankelijke wijze beschikbaar te maken op het internet, zodat cliënten en verwijzers snel een relatietherapeut bij hen in de buurt kunnen vinden. Relatietherapeuten wordt de mogelijkheid geboden zich met beperkte kosten zich op een doeltreffende wijze op het internet te presenteren.

Opgave voor een vermelding op www.allerelatietherapeuten.nl :
kosten éénmalig:
25 euro; Jaarlijks: 10,00 euro  indien u via een machtiging voor automatische incasso betaald, anders is het 12,50 euro.
(alle vermelde bedragen zijn excl. 19% btw).

Uw naam: *   Voorletters:  (velden met * dient u altijd in te vullen)
Geslacht: Man Vrouw           *
Email adres: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *     Nederland België
Provincie : *
Telefoonnummer: *
Eigen websiteadres:
  link gewenst aan eigen websiteadres   per jar: 7,50 €;

Plaatst u een tegenlink op uw eigen website naar www.allerelatietherapeuten.nl?
    ja
ik heb een tegenlink geplaatst op mijn website en ik krijg graag de korting van 7,50 op de aanmeldkosten
nee
ik heb geen tegenlink geplaatst
Overige gewenste opties: link aan uw eigen emailadres éénmalig: 7,50 €
Te vermelden beroep of specialisatie : * indien anders  
NB: er kan maar één beroep cq. specialisatie ingevuld worden, meerdere kunnen via informatiepaneel vermeld worden (zie onderstaand)
Toevoegen eigen informatiepagina (klik hier voor voorbeeld) :
                                    
 éénmalig: 5,00 € per regel; jaarlijks 2,50 per regel; aantal regels naar eigen keuze (vanaf regel 5 gratis)
regel 1: Naam/adres ed.
regel 2: registraties
regel 3: bijzonderheden
regel 4: bijzonderheden
regel 5: bijzonderheden
(vanaf regel 5 gratis!)
Toevoegen foto en/of logo op informatiepagina:
Toevoegen foto en/of logo per stuk: éénmalig: 5,00 €; jaarlijks 2,50 €
Foto of logo als los bestand  mailen naar
webmaster@allerelatietherapeuten.nl
Ruimte voor vragen of opmerkingen:

Toevoegen op andere adressenpagina's:
Meerkosten zijn 10 euro per adressenlijst.  indien u via een machtiging voor automatische incasso betaald, anders is het 12,50 euro.
 

Toevoegen op www.allepsychologen.nl
Toevoegen op www.GZ-psychologennet.nl
Uitsluitend voor BIG-geregistreerde GZ-psychologen.
Uw opgave wordt alleen verwerkt als u ook hier uw geldig BIG-registratienummer invult
BIG-registratienummer  
Indien u dit niet weet, kunt u uw nummer direct zoeken op www.ribiz.nl/zoeken
             
Toevoegen op www.allekindertherapeuten.nl
Toevoegen op www.allecoaching.nl
Indien u op deze website onder uw bedrijfsnaam vermeld wilt worden, kunt u die hier invullen:
Toevoegen op www.allehypnotherapeuten.nl

Voorwaarden:

Ik ontvang een factuur volgens de tarieven zoals op deze website vermeld, en
geef hierbij een machtiging om de kosten voor de vermelding af te schrijven van
het rekeningnummer
   op naam van te

 

U kunt op elk gewenst moment de machtiging intrekken. Indien U het niet eens met een bepaalde automatische afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken door uw bank.
 

Akkoord met de voorwaarden
Ja, ik ben bekend en akkoord met de voorwaarden

 

Indien u alles goed heeft ingevuld en akkoord gaat met de voorwaarden, druk dan op 'Verzend', dan worden uw gegevens verzonden.

Let op: Wanneer u op 'Verzend' klikt zet u een digitale handtekening voor een overeenkomst; u verklaart u de 'Tarieven en voorwaarden' gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Het is niet mogelijk om van deze regel af te wijken!
Deze online aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door Gerechtsdeurwaarder West-Brabant te Zevenbergen en incassobureau Justice te Rotterdam.

 

Een relatietherapeut, systeemtherapeut of mediator vind je snel op AlleRelatietherapeuten.nl