Mediator

Mediation door een mediator

Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partners. Hij helpt hen, zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict.

Doel van de mediation is een goede oplossing voor beide partners

Het doel van mediation is een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partners zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator laat partners aldus de gang maken van standpunten naar belangen. Deze oplossing wordt standaard neergelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partners wordt ondertekend.

Mediation helpt de relatie te verbeteren

Mediation kan bij relatieproblemen vaak tot bevredigende resultaten kan leiden. De mediator begeleidt partners bij het naar voren brengen van hun belangen die spelen bij het conflict en vaak blijkt dat die belangen deels gelijkgericht zijn, deels elkaar aanvullen en slechts voor een deel tegengesteld zijn. Op een probleemoplossende wijze wordt gekeken naar tegengestelde belangen, waarbij gezocht wordt naar manieren om daarover probleemoplossend te onderhandelen.

Mediation is vooral van belang als partners ook langere tijd op elkaar zijn aangewezen, bv. bij ouderschap

De meerwaarde van mediation ten opzichte van een (juridische) strijd is dat de verhoudingen tussen partners in de regel erop vooruit gaan, dat beide partners vaak tevreden zijn met de uitkomst (in plaats van één van de partners), dat partners zich beter houden aan de gemaakte afspraken en dat partners vaak beter in staat zijn om ook toekomstige verschillen van mening makkelijker aan te pakken. Mediation is een goed alternatief in met name die conflicten waarin partners ook langere tijd op elkaar zijn aangewezen.

Sommige psychologen of relatietherapeuten hebben zich gespecialiseerd als mediator.