Specialisaties

Veel relatietherapeuten zijn werkzaam in een eigen praktijk als psychotherapeut, eerstelijnspsycholoog, mediator, coach, seksuoloog of counselor. Anderen werken in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Hieronder vindt u een globaal overzicht van de verschillende specialisaties waarin relatietherapeuten gespecialiseerd in kunnen zijn.
Op deze site kunt u meer lezen over diverse specialisaties.

  • Een relatietherapeut werkt vooral met partner-relatie-problemen.

  • Een gezinstherapeut betrekt het hele gezin bij de therapie.

  • Een Eerstelijnspsycholoog werkt vanuit de 1e lijn kortdurend met partnerrelaties of gezinssystemen.

  • Een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is gespecialiseerd in de behandeling van problemen met kinderen en ouders.

  • Een psychiater doet relatietherapie bij meer complexe problematiek.

  • Een seksuoloog behandelt seksuele problemen

  • Een contextueel systeemtherapeut betrekt meer generaties

  • Een mediator is gespecialiseerd in conflictbemiddeling.

Op de adressenlijsten en de eigen informatiepagina’s of websites van de relatietherapeuten die vermeld staan, vindt u vaak terug welke specialisatie een therapeut heeft.